Driftsinstruks

Utarbeidet av: June Mong, Leder Klatreklubben.
Dato: 08.02.2011 – revidert av styrer 24.10.12

Driftsinstruks for Kirkenes Klatreklubb Klatreanlegg
Ansvarsfordeling:
Hall og infrastruktur: Sør-Varanger Kommune
Klatreanlegg: Kirkenes Klatreklubb
Klatring og annen aktivitet i og ved anlegget: Individuelt.

1. Krav til brukere av klatreveggen.
· Ansvar: Ansvar for oppfølging av denne rutine er klatrevakt og styret i Kirkenes
Klatreklubb.
· Alle som skal oppholde seg i anlegget må forholde seg til reglene for anlegget (se eget
skriv som henger på tavla i klatrehallen), samt lese egenerklæringen og signere i boka.
· Alle plikter å gi tilbakemelding til personer som bryter regler for klatreveggen, eller
foretar andre handlinger som kan medføre redusert sikkerhet i klatreveggen.
· For å klatre på tau i anlegget benyttes Norges Klatreforbund sine regler i forhold til Bratt
Kort. I følge dette reglementet er det mulig å få tilgang til å klatre tau i anlegget dersom
en:
– Innehar Bratt Kort selv
– Er i følge med en person over 18 år som har Bratt Kort
– Har gjennomført grunnkurs og skal trene for å ta Bratt Kort.
· Barn skal være under oppsyn av en voksen den tiden de oppholder seg i klateranlegget.
Voksenpersonen har fullt ansvar for sikkerheten til barn de har med seg inn i
klatreanlegget.
· Brukere skal gjøres oppmerksom på:
– At tauene ikke skal dras i eller dras ned.
– At de ikke må løpe, bråke eller forstyrre andre.
– At man ikke skal stå eller oppholde seg rett under en som klatrer.
– At når ballnett/skillevegg er i bruk kan topptaufestene i taket kun brukes på
led

2. Bruk av hallen i åpningstidene:
· Ved bruk av klatrehallen i treningstidene skal det være en klatrevakt. Klatrevakten har
ansvar for:
– Åpning og stenging av anlegget.
– Å sjekke at brukere har Brattkort og er medlem av klubben.
– At alle leser reglene for klatreveggen og signerer for egenerklæringen.
– At ingen forstyrrer sikkerheten til klatrerne.
· Klatrevakten godkjennes av styret.

3. Bruk at hallen utenom treningstider:
– Lån av hallen (uten tau og utstyr) avtales med ”Barentshallene”. Nøkkel til ytterdør ligger
i resepsjonen i svømmehallen.
– Utstyr lånes kun ut etter avtale med styret.

4. Vedlikehold av selve klatreveggen.
· Ansvarlig for teknisk sikkerhet er Børge Tellefsen. Se egen vedlikeholdsinstruks som er
utarbeidet i samråd med kommunen.
· Materialforvalter i styret er ansvarlig for at materiellet er i sikkerhetsmessig og forsvarlig
stand. Se egen vedlikeholdsinstruks for materiell, utarbeidet av Torben Kühle.