Om klubben

Dette er nettsidene til Kirkens klatreklubb. Du finner ruter, tips og andre nyheter fra klubben her.

Vi har en innendørs klatrevegg i gymsalen til Kirkenes Skole.
Vil du klatre ute kan du se på ruter i Tusenvika og på Jarfjordfjellet. Du finner bilder/kart/beskrivelser under ruter.


Leder: Randi Berglund, Tlf. 99 53 56 83
Nestleder: Benedikte Dalen, Tlf. 48 18 03 94
Styremedlem: Ingrid Valan
Styremedlem: Hugo Henninen

Vara: Kent Svendsen

 

Kasserer: Dag Norum Tlf. 9515245

Steffen Sætrevik, WEB-ansvarlig

Aslak Jonne Sarre er ansvarlig for teknisk sikkerhet i inneveggen.