Årsmøte (11.12.2012)

steffen Kirkenes klatreklubb, Nyheter Leave a Comment

Kirkenes Klatreklubb
Til Klatreklubbens medlemmer

Årsmøte i Kirkenes Klatreklubb
Tirsdag den 11.12.2012
Klatreveggen kl 20:00

Saksliste:
Sak 1.        Godkjenning av innkallingen / saksliste.
Sak 2.        Konstituering av møte (valg av møteleder og referent)
Sak 3.        Godkjenning av regnskap for 2011/2012 for Kirkenes Klatreklubb .
Sak 4.        Valg styre for Kirkenes Klatreklubb .
Sak 5.        Valg av 2 personer til valgkomité .
Sak 6.        Valg av regnskapsfører .
Sak 7.        Valg av revisor .
Sak 8.        Diskusjon rundt drift av klatreveggen 2012/2013.
Sak 9.        Forslag til aktiviteter 2013.
Sak 10.       Godkjenning av vedtekter.

Vedlegg:
Årsregnskap og revisjonsberetning samt vedtekter deles ut på møtet.
Kirkenes 09.12.2012

Med hilsen klatreklubbens styre

  • Rune Johansen
  • Kirsten Ekroll
  • Torben Kühle
  • Dag Norum(kasserer)