Årsmøte 15.03.18 OPPDATERT MED DOKUMENTER

Benedikte Dalen Kirkenes klatreklubb, Nyheter Leave a Comment

Til Klatreklubbens medlemmer.

Årsmøte vil bli holdt  torsdag 15.03.2018 kl 19:30 i gymsalen Kirkenes skole. Saker som ønskes tatt opp må være sendt til styret innen 01.03.2018. Saksliste vil bli kunngjort her senest en uke før årsmøtet. Det vil være vanlig klatring før og etter møtet for årsmøtets deltakere.

Med vennlig hilsen styret i Kirkenes klatreklubb

Randi Berglund

Benedikte Tannvik Dalen

Hugo Henninen

Ingrid Valan

Kent Svendsen

Oppdatert med dokumenter til årsmøte: 

Saksliste årsmøte 2018

Årsberetning Kirkenes Klatreklubb 2017

ÅRSBUDSJETT KIRKENES KLATREKLUBB 2018

Årsregnskap 2017 klatreklubben,revidert