Årsmøte 28.03.19

Eirik Olsson Nyheter Leave a Comment

Til Klatreklubbens medlemmer.

Årsmøte vil bli holdt  torsdag 28.03.2019 kl 19:00 i gymsalen Kirkenes skole.

Saker som ønskes tatt opp må være sendt til styret innen 14.03.2019.

Saksliste vil bli kunngjort her senest en uke før årsmøtet (21.03.19)

Det vil være vanlig klatring før og etter møtet for årsmøtets deltakere (18.30-21.30)

 

Med vennlig hilsen

 

Styret i Kirkenes klatreklubb

Randi Berglund 

Vanja Blix

Hugo Henninen

Eirin Bugge

Kent Svendsen