Årsmøte i Kirkenes Klatreklubb

steffen Kirkenes klatreklubb, Nyheter Leave a Comment

Årsmøte i Kirkenes Klatreklubb
Onsdag den 12.03.2014
Sydvaranger Gruve sin innkjøpsavdelingen i Kirkenes

Saksliste:
Sak 1.        Godkjenning av innkallingen / saksliste og stemmeberettigede.
Sak 2.        Konstituering av møte (valg av møteleder og referent)
Sak 3.        Godkjenning av regnskap for 2013 for Kirkenes Klatreklubb .
Sak 4.        Valg styremedlem (materiell ansvarlig) for Kirkenes Klatreklubb .
Sak 5.       Drift av klatreveggen 2014.
Sak 6.       Innkomne saker.

Vedlegg:
Årsregnskap og revisjonsberetning deles ut på møtet.
Kirkenes 04.03.2014

Med hilsen klatreklubbens styre
§  Rune Johansen
§  Kirsten Ekroll
§  Torben Kühle
§  Elisabeth Sveistrup
§  Dag Norum(kasserer)