Ekstraordinært årsmøte i Kirkenes Klatreklubb

Benedikte Dalen Nyheter Leave a Comment

Kirkenes Klatreklubb

Til Klatreklubbens medlemmer

Ekstraordinært årsmøte i Kirkenes Klatreklubb

Tirsdag den 03.11.2015

Kirkenes Skole klatreveggen kl 18:00

Saksliste:

Sak 1. Godkjenning av innkallingen / saksliste og stemmeberettigede.

Sak 2. Konstituering av møte (valg av møteleder og referent)

Sak 3. Valg av ny leder.

Kirkenes 20.10.2015

Med hilsen klatreklubbens styre

  • Benedikte Tannvik Dalen

  • Elisabeth Sveistrup

  • Torben Kühle

  • Dag Norum