Årsmøte i Kirkenes Klatreklubb

Guttorm Nyheter Leave a Comment

Til Klatreklubbens medlemmer

                                                         Kirkenes 02.11.2010

 

Årsmøte i Kirkenes Klatreklubb

Tirsdag den 23.11 2010

Klatreveggen kl 20:00

Saksliste: 

                                                                                               

Sak 1.

Godkjenning av innkallingen / saksliste.

Sak 2.

Konstituering av møte (valg av møteleder og referent)

Sak 3.

Godkjenning av regnskap for 2009/10 for Kirkenes Klatreklubb .

Sak 4.

Valg styre for Kirkenes Klatreklubb .

Sak 5.

Valg av 2 personer til valgkomité .

Sak 6.

Valg av regnskapsfører .

Sak 7.

Valg av revisor .

Sak 8.

Diskusjon rundt drift av klatreveggen vinteren 09/10

Sak 9.        Forslag til aktiviteter 09/10

Vedlegg:

Årsregnskap og revisjonsberetning vil bli delt ut på møte, eller kan fås ved å sende en epost til dagnorum@start.no

Med hilsen klatreklubbens styre

  • Guttorm Hveem
  • Odd Sveaard
  • Inge O. Sætervik
  • Brede N. Tellefsen
  • Dag Norum(leder/kasserer)