Årsmøte torsdag 18.06.2020

Benedikte Dalen Nyheter Leave a Comment

Årsmøtet i Kirkenes Klatreklubb vil bli avholdt torsdag 18.06.2020 kl 20.00. Vi tar sikte på at det blir avholdt via Teams (portal for videokonferanse). Det er likevel en mulighet for at vi får til fysisk møte, men dette er ikke helt avklart ennå. Siden dette er spesielle tider håper vi på forståelse for at det ennå er litt uavklart.

Uansett er vi påkrevd å ha påmelding til årsmøtet i år. Ber de som ønsker å delta om å sende påmelding på mail til  kirkenesklatreklubb@gmail.com (fra mailadressen som vil bli brukt til Teams). Påmeldingsfrist er torsdag 18.06.2020 kl 18.00.

De påmeldte vi få påmeldingslink til Teams senere.

Vi vil gjøre dere ekstra oppmerksom på den ene saken, som er endring av medlemspriser (eget vedlegg).

Med vennlig hilsen styret i Kirkenes Klatreklubb

Randi Berglund, Eirin Bugge, Vanja Blix, Dani Storbakk og Kent Svendsen