Kasseklatring i Barentshallen

Viktige telefonnummer
AMK 113
POLITI 112

Personellet i Barentshallen:
Audun Andersen 93051466
Trond Hansen 97529077
Ben Frode Johnsen 41195037

Organisering:
– Den som leder sikringsarbeidet bør være minimum 18 år og/eller godkjent instruktør/leder/trener.
– Minimum 4 personer med brattkort.
– Kasseklatringa bør vare fra vi er ferdig rigget og prøveklatret frem til en og en halv time før arrangementet slutter (normalt 2000-2230)

Arbeidsoppgaver på forhånd:
– Kontakt leder for Barentshallen i god tid på forhånd, avklar at nødvendig utstyr er tilgjengelig og i orden:
– Traller til å frakte materiellet vi skal bruke
– Palle med sanddunker som vi bruker til selvforankring
– Bruskasser i to farger (eks 30 gule 10 grønne) disse må være sjekket og i orden uten skader. Dersom de er skadet vil de være ustødige for deltageren under kasseklatringa
– Markeringsbånd for å sperre av området hvor kasseklatringen finner sted.
– Permanente tau til å trekke opp topptauene må være på plass og i orden.
– Plater til å legge ut under der kasseklatringa skal finne sted må være tilgjengelig

Ta med utstyr fra klatreklubben:
– Førstehjelpsutstyr (klubben har liggende ei førstehjelpsveske i skapet i klatrehallen)
– Veggvaktvester (alle som deltar fra klubben bør bære vest)
– Hjelmer (klubben har 5 hjelmer liggende i skapet i klatrehallen)
– Klatreseler til deltakere og eventuelt de som skal være med og arrangere. Jeg anbefaler at klatrene bruker personlig utstyr (hjelm, sele, skrukarabiner, taubrems (helst automatlåsende taubrems, eks grigri), slynger korte/lange)
– Idrettstape/elektrotape (brukes under opptrekk og ned taking av topptau, brukes også til å holde åpen den karabineren vi heiser opp bruskasser med)
– Tau 2 stk (anbefaler at klubben brukes statiske tau på 60m) Gjennomføring
– Møt en time før kasseklatringa starter for rigging og testing.
– Gå gjennom evakueringsplaner for Barentshallen
– Fordel ansvar, avklar arbeidsoppgaver
– Avtal rotasjon, en bør bytte på arbeidsoppgaver underveis for å sikre konsentrasjon og minske belastning.
– Senk skillevegg (den nærmest jernbane)
– Plasser ut sanddunker på en hensiktsmessig plass i nærheten av skilleveg for selvforankring.
– Flytt bort mål slik at det ikke blir ballspill i nærheten av kasseklatringa
– Hent ned tau fra bærekonstruksjonen for å trekke opp topptau. Bruk selvforankring (slynger eller lignende) når du klatrer opp til disse tauene
– Trekk opp topptau
– Fest heisekrok/karabin til å heise opp bruskasser. Bruk teip slik at karabinkroken alltid er åpen.
– Legg ut to lag med plater for stabilt underlag sentrert under topptau
– Organiser bruskasser – Sperr av et sikkert område rundt kasseklatringa
– Test sikring og selvforankring
– Sjekk at det er minst en mobiltelefon lett tilgjengelig for evt. Varsling av politi/amk.
– Dopause? Matpause? (Mat og drikke skal ikke inn i Barentshallen, unntak: vann. Bruskasseklatring
– Hjelmer på
– En person sikrer den som klatrer. Selvforankrert i sanddunker.
– En-to personer har ansvar for å binde inn klatrer. Husk kameratsjekk/dobbeltsjekk.
– To personer sender/heiser opp bruskasser til den som klatrer, bruk hjelm og hold mest mulig sikker avstand underveis.
– Etter hvert fall bør bruskasser ryddes og organiseres før ny klatrer starter, bytt gjerne arbeidsoppgaver.
– Berusede ungdommer skal ikke få klatre.

Annet:
– Klubbstyret bør informeres snarest dersom uhell/ulykke skjer.
– Mat og drikke er ikke tillatt inne i hallen. Unntak: vann på flaske
– Topptaufestene bør kontrolleres minst en gang i halvåret.

 

Skrevet av Børge Tellefsen.
01.08.2015