Årsmøte i Kirkenes Klatreklubb

steffen Kirkenes klatreklubb, Nyheter Leave a Comment

Kirkenes Klatreklubb
Til Klatreklubbens medlemmer

Årsmøte i Kirkenes Klatreklubb
Tirsdag den 03.02.2015 kl 20:00

Klatreveggen i Kirkenes
Saksliste:
Sak 1.        Godkjenning av innkallingen / saksliste og stemmeberettigede.
Sak 2.        Konstituering av møte (valg av møteleder og referent)
Sak 3.        Godkjenning av regnskap for 2014 for Kirkenes Klatreklubb .
Sak 4.        Valg styre (leder, nestleder ,kasserer, revisor og valgkomite) for Kirkenes Klatreklubb .
Sak 5.       Drift av klatreveggen og medlemskontingent 2015.
Sak 6.       Innkomne saker.

Vedlegg:
Årsregnskap og revisjonsberetning deles ut på møtet.
Kirkenes 18.01.2015

Med hilsen klatreklubbens styre

·        Rune Johansen
·        Kirsten Ekroll
·        Torben Kühle
·        Elisabeth Sveistrup
·         Dag Norum(kasserer)