Årsmøte

steffen Kirkenes klatreklubb, Nyheter Leave a Comment

Til Klatreklubbens medlemmer
Årsmøte i Kirkenes Klatreklubb
Tirsdag den 21.03.2013
Klatreveggen/Fretex kl 20:00

Saksliste:
Sak 1. Godkjenning av innkallingen / saksliste.
Sak 2. Konstituering av møte (valg av møteleder og referent)
Sak 3. Godkjenning av regnskap for 2012 for Kirkenes Klatreklubb .
Sak 4. Diskusjon rundt drift av klatreveggen 2013.
Sak 5. Forslag til aktiviteter 2013.
Sak 6. Medlemskontigent 2014
Sak 7. Annet, må være sendt inn til leder innen 18.03.2013.
Vedlegg:
Årsregnskap og revisjonsberetning for 2012 deles ut på møtet.
Kirkenes 04.03.2012
Med hilsen klatreklubbens styre

  • Rune Johansen
  • Kirsten Ekroll
  • Torben Kühle
  • Elisabeth Sveistrup
  • Dag Norum(kasserer)