Årsmøte torsdag 19.03.2020

Benedikte Dalen Kirkenes klatreklubb, Nyheter Leave a Comment

Til klatreklubbens medlemmer.

Årsmøtet vil bli avholdt torsdag 19.03.2020 kl 19.00 i gymsalen på Kirkenes Skole (ved klatreveggen). Saker som ønskes tatt opp må sendes til styret innen torsdag 05.03.2020 kl 16.00. Foretrukket pr e-post: kirkenesklatreklubb@gmail.com Saksliste vil bli kunngjort her på nettsiden senest en uke før møtet (12.03.2020). Det vil være vanlig klatring for årsmøtets deltakere før og etter møtet (kl 18.30-21.30).

Med vennlig hilsen Styret i Kirkenes Klatreklubb

Randi Berglund Eirin Flak Bugge Vanja Blix Dani Storbakk Kent Svendsen