Klatretrening avlyst

jmong Nyheter Leave a Comment

Klatretreningene på tirsdager og torsdager er foreløpig stoppet grunnet mangel på klatrevakter. Vi starter opp igjen så fort vi har nok klatrevakter til å drifte veggen og treningene. Dersom du er interessert i å stille som klatrevakt, ta kontakt med Kirsten Ekroll på mail: kirstenekroll@bluezone.no.

Mvh Styret.